Normen en reglementen 2017-03-23T10:05:54+01:00

Normen en reglementen

Het koninklijk besluit van 24 november 2011 legt de nieuwe minimale eisen voor het rendement en de uitstootniveaus van vervuilende stoffen voor houtverwarmingstoestellen vast.

Volledige tekst van het koninklijk besluit

Verzeker jezelf ervan dat je installatie aan die nieuwe eisen voldoet!