Le Club Bois-Energie – Cluster TWEED & CIV 2017-05-01T17:45:27+02:00

Le Club Bois-Energie

De Club Bois-Energie werd gelanceerd in januari 2016 door de Cluster TWEED, die de actieve spelers in de residentiële sector biomassa samenbrengd.

Haar missie is om de samenwerking en de ontwikkeling in de sector te bevorderen.
De belangrijkste doelstellingen van de Club Bois-Energie:

  • Neem deel aan de sector vertegenwoordiging van de politieke en economische organisaties en aanbevelingen te doen aan de ontwikkeling ervan te bevorderen.
  • Het verbeteren van de zichtbaarheid en het imago van de sector door het informeren van het consument en de professioneels uit de industrie.
  • Organiseren en deelnemen aan evenementen toegewijd aan het thema.
  • Voer een technologische en strategische intelligentie aan Waalse, Belgische en Europees niveau.
  • Samenwerken met andere organisaties op regionaal en internationaal
Neemt contact met ons op

Le Cluster TWEED

De Cluster TWEED (Technologie Wallonne Energie – Environnement et Développement durable) is een Waalse organisatie die meer dan honderd bedrijven verzameld in de duurzame energie sector.

Cluster TWEED heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van het bedrijfsleven te spelen op het gebied van “duurzame energie”.

Cluster Tweed

 

Het CIV Agoria

Het CIV is een partnerschap tussen de belangrijkste fabrikanten en invoerders van kachels en haarden in België.  Deze vereniging heeft als doel het gebruik van open haarden en kachels te promoten.  Haar einddoel is betere technieken en efficiëntere toestellen aan de gebruiker aan te bieden, om hem zo een verhoogde veiligheid, meer verwarmingscomfort en een milieuvriendelijkere verbranding te verzekeren.

De belangrijkste taken van het CIV :

  • Promotieactiviteiten ten voordele van de sector en de aangesloten leden
  • Overleg met de overheid en consumentenorganisaties
  • Hoofdwoordvoerder van de sector
  • Forum waar de leden informatie over de markt en de technieken kunnen uitwisselen.

Het CIV heeft ook als taak informatie te verstrekken over een intelligent en milieuvriendelijk gebruik van haarden en kachels.

Haarden en kachels werken op gas, hout, steenkool of stookolie.  Over die brandstoffen bestaat er veel verwarring als het over schone verbranding, respect voor het milieu en de uitputting van al dan niet schaarse grondstoffen gaat.

Het CIV wil alle verwarring wegnemen en volledige informatie verstrekken over een verantwoordelijk gebruik.  Het wil ook stelling nemen tegen verkeerde informatie op dat gebied.  Het gebeurt immers dat bepaalde personen uit commercieel belang onaangepaste brandstoffen of imperfecte toestellen aanbevelen.

Het kan ook gebeuren dat bepaalde organisaties en/of instanties, die het onderwerp slecht kennen, het gebruik van haarden en kachels afraden, onder het voorwendsel dat ze slecht voor het milieu zouden zijn of dat ze natuurlijke rijkdommen zoals hout zouden uitputten.