Hout, de ecologische energie ! 2017-06-07T14:58:46+02:00

HOUT, DE ECOLOGISCHE ENERGIE!

 

CO2-neutral

Bij correct gebruik maakt houtverwarming het mogelijk onze ecologische impact drastisch te verkleinen.  De CO2 die door de boom werd opgenomen voordat hij gekapt werd compenseert immers de CO2-uitstoot tijdens de verbranding.  Bovendien wordt er ter vervanging van de omgehakte boom onmiddellijk een nieuwe geplant.  In dat geval spreekt men over een neutrale koolstofbalans.  Houtverwarming maakt dus integraal deel uit van een natuurlijke cyclus die onze impact op de opwarming van de aarde sterk verkleint.

Bescherming van de lucht

Wanneer de houtverbranding plaatsvindt in ongunstige omstandigheden (slecht onderhouden schoorstenen, open vuren, versleten verwarmingsketels of kachels, vochtig of vervuild hout),  kan houtverwarming een bron van milieuverontreiniging worden.  Daarom leggen wij de nadruk op het gebruik van verwarmingssystemen die aan de geldende vereisten voldoen.  Op die manier beperkt houtverwarming in grote mate de uitstoot van vervuilende deeltjes in de atmosfeer en beantwoordt tevens aan de geldende normen inzake de bescherming van de lucht.

Ontdek waarom hout is een zuinige energie