Hout, de hernieuwbare energie ! 2017-04-25T14:49:07+02:00

HOUT, DE HERNIEUWBARE ENERGIE!

 

Duurzaam beheer van onze bossen

Hout verbranden doet onze bossen zeker niet verdwijnen! In Europa heeft het duurzaam beheer van onze bossen trouwens het tegengesteld effect: er komen bossen bij! In Frankrijk is de beboste oppervlakte in 50 jaar met 50% toegenomen en verdubbeld in 200 jaar. In Wallonië is er de voorbije 100 jaar 50% bos bijgekomen.

Anderzijds is hout voor verwarmingsdoeleinden slechts een bijproduct afkomstig van het verzagen van takken die voor zagerijen geen enkele waarde hebben en van jonge bomen die omgehakt moesten worden om een bos uit te dunnen en de groei van meer veelbelovende exemplaren te bevorderen.

Ontdek waarom hout is een ecologische energie
+50%