FAQ 2017-06-07T15:09:19+02:00

FAQ

Milieuvriendelijk

Zoals elke koolstofverbranding  komt er bij de verbranding van  hout CO2 vrij.  Maar anders dan bij fossiele brandstoffen, komt de vrijgekomen CO2 overeen met de hoeveelheid CO2 die door de plant in de loop van haar levenscyclus opgenomen werd (door fotosynthese).  De CO2 -balans is dus nul, op voorwaarde dat de bossen opnieuw aangeplant worden.  Bovendien moeten we verduidelijken dat indien dat hout niet voor verbranding gebruikt zou zijn, er evenveel brandstof vrijgekomen zou zijn bij de ontbinding in de natuur.

Wanneer ze duurzaam beheerd worden kunnen bossen over een duur van 5 tot 200 jaar terug groeien.  Hout hernieuwt zich dus een miljoen keer sneller dan steenkool of olie.  In Europa zijn we verzekerd van die hernieuwing gezien het bosareaal gedurende de afgelopen jaren groter geworden is.

Ja.  Houtkachels, klassieke haarden en inzethaarden van de oude generatie veroorzaken vaak de uitstoot van vervuilende deeltjes.  De vervuiling is het gevolg van een versleten toestel of een vochtige of vervuilde brandstof.  Sinds 24 november 2011 legt een nieuw koninklijk besluit nieuwe vereisten waaraan houttoestellen moeten beantwoorden vast.  Dat besluit verbiedt de commercialisering van vervuilende toestellen en legt strenge rendementsvereisten op.

Op het vlak van de energie in het algemeen en van de hernieuwbare energie in het bijzonder, ligt de toekomst in het rationeel gebruik van een reeks verschillende energiebronnen. Hoewel het niet haalbaar noch wenselijk is dat hout alle andere energiebronnen samen zou vervangen, moet het echter wel een steeds grotere plaats in ons energielandschap gaan innemen.

In een land met een bevolkingsdichtheid als die van België is het onvermijdelijk dat er slechts een beperkte hoeveelheid houtbronnen beschikbaar is. Een recente studie die in Vlaanderen werd uitgevoerd toont echter aan dat de huidige distributieketens reeds in staat zijn aan bijna 30 % van de Vlaamse gezinnen een gemiddelde van kubieke meter hout per jaar te leveren (oftewel het equivalent van ongeveer 1000 liter stookolie!) en dat de tot nu toe gedane schattingen van de energie uit hout bonnen veel lager zijn dan de werkelijkheid, want ze houden geen rekening met de zogenaamde nevenketens van het tuinhout-type.

En per slot van rekening, waarom zouden we, in het vooruitzicht van een zeer significante toename van de vraag en rekening houdend met het feit dat wij bijna alle fossiele brandstoffen die wij op dit moment verbruiken invoeren, daarvoor geen beroep mogen doen op hout?

Hout, pellets, …

 

Voor een gemiddelde gezinswoning moet je gemiddeld 6m³ voorzien voor de opslag van pellets, 9 m³ voor houtblokken en 11 m³ voor houtsnippers.  Heb je niet genoeg plaats ? Geen probleem.  Als de silo te klein is voor de hoeveelheid brandstof die nodig is voor het gebruik van een jaar, kan je hem tweemaal per jaar vullen in plaats van eenmaal.

Indien je houtblokken gebruikt, kan je met de ECO-calculator berekenen hoeveel kubieke meter hout (m³) je jaarlijks zal gebruiken.

Om je van de kwaliteit van de pellets te verzekeren moet je op de DIN Plus norm letten.  Opgelet, sommige fabrikanten vermelden dat label op hun verpakking zonder dat ze een certificaat hebben. Kijk dus altijd na of het registratienummer bij het logo staat.

Ja, het netwerk van Waalse pelletfabrikanten blijft groeien.  Je kan de lijst van de belangrijkste Waalse fabrikanten op verzoek bij ValBiom verkrijgen.  Een artikel van le Vif l’Express van 27 januari 2012 schrijft dat Wallonië één van de grootste fabrikanten van pellets in Europa is geworden.

Eenvoudig gezegd staat de houtketen voor alle stappen die van de boom tot de as leiden.  Ze past in de traditionele houtproductieketen en bestaat over het algemeen uit de volgende stappen : de houtoogst, de verwerking (de verspaning, bijvoorbeeld), het transport, de opslag, de levering aan de eindgebruiker.  Ze heeft betrekking op zowel het publieke domein (warmtenetwerken voor openbare gebouwen) als op ondernemingen (drogers die gevoed worden door aanverwante zaagproducten, bijvoorbeeld) of de huisverwarming.

Het budget varieert naargelang het rendement van het houtverwarmingstoestel en de houtsoort.  Rekening houdend met het gemiddelde rendement van een verwarmingstoestel (75%), schat men de prijs per kWh houtverwarming op 2,4 tot 4 eurocent.  Je kan zelf het budget in functie van je energie-uitgaven berekenen.

Je zou kunnen zeggen dat hout een te kostbaar materiaal is om te verbranden en dat het beter is er meubels, panelen of papier van te maken in plaats van het in calorieën om te zetten.  Die bedenking houdt natuurlijk een grond van waarheid in,  maar zou hoe dan ook opnieuw actueel worden wanneer we geen gas, steenkool of olie meer zullen verbranden, alledrie niet-hernieuwbare grondstoffen die de vruchten van een duizenden jaren durend omzettingsproces zijn en dus heel wat kostbaarder dan hout dat in minder dan 50 jaar hernieuwd wordt!

Installatie

 

Houtverwarmingstoestellen worden in 3 categorieën verdeeld:

 • Gesloten haarden en inzethaarden leveren een rendement van ongeveer 60 tot 80% van hun warmte.
 • Houtkachels leveren ook een rendement dat tussen de 60 en 80% ligt.
 • Automatische verwarmingsketels kunnen een rendement van 95% bereiken.

Houtkachels zijn het gemakkelijkst te installeren want het volstaat ze op een rookkanaal aan te sluiten.  Een gesloten haard wordt vóór de installatie van de schoorsteen gemonteerd.  Een inzethaard daarentegen, wordt in een open haard geïnstalleerd.  De inzetkachel en de gesloten haard recupereren beide de warmte met het doel de prestaties van de haard te verhogen.

Indien je besluit voor houtverwarming te opteren moet je eerst door een vakman laten inspecteren op welke manier de woning gebouwd is (te verwarmen oppervlakte, isolatiesystemen, ligging van de kamers, staat van de haard en de rookkanalen, …).

Naargelang je budget en de behoeften van je gebouw, zal hij je helpen de juiste toestellen en brandstoffen te kiezen.

Onderhoud

 

Verzekeringsmaatschappijen eisen een jaarlijks onderhoud door een gespecialiseerde firma.  Wij raden je aan het reservoir regelmatig leeg te maken en te reinigen aan het einde van het stookseizoen.  Je verwarmingsketel moet elke dag regelmatig met brandstof gevuld worden.  Voor meer comfort raden wij je automatische verwarmingsketels aan die van uit een silo met brandstof gevoed worden.

Voor deze houtverwarmingstoestellen is de tussenkomst van een vakman niet nodig.  Het is echter aan te bevelen regelmatig de as te verwijderen en de ruit, de afzuigkap en de warmeluchtroosters schoon te maken.  Wij raden je verder aan je toestel en de rookkanalen tweemaal per jaar te laten nakijken terwijl het rookkanaal jaarlijks geveegd zal moeten worden.

Er zijn producten van zeer uiteenlopende kwaliteit op de markt, de volgende lijst met aandachtspunten kan helpen de juiste keuze te maken :

 • Werd het toestel volgens een Europese norm getest ?
 • Beantwoordt het toestel aan de vereisten van het nieuwe koninklijk besluit  dat de rendements- en uitstootniveaus van verwarmingstoestellen die met vaste brandstoffen gevoed worden vastlegt ?
 • Bestaat het toestel uit voldoende dikke wanden om aan de warmtebelasting en de tand des tijds te weerstaan ?
 • Is de binnenkant van de haard samengesteld uit materialen die  zeer hoge temperaturen toelaten zodat er een goede verbranding kan ontstaan ?
 • Is de verbrandingskamer uitgerust met een luchtverdelingscomponent die de volledige vernietiging van verbrandingsgassen mogelijk maakt ?
 • Is er bij toestellen die een ruit bevatten een  spoelluchtcomponent voorzien om te voorkomen dat de ruit snel vuil wordt ?
 • Zijn het deurtje, de ruit, de aansluiting met het rookgaskanaal, … voorzien van duurzame dichtingen die de dichtheid van het toestel en de controle van de verbranding via de gepaste besturingselementen garanderen ?
 • Zijn alle mechanismen en aan slijtage onderhevige onderdelen voldoende toegankelijk zodat het toestel gemakkelijk onderhouden of hersteld kan worden ?
 • Beschikt het toestel over duidelijke gebruiksaanwijzingen die het mogelijk maken het toestel in de beste omstandigheden te doen functioneren ?
 • Is het toestel, wanneer het voor een zeer goed geïsoleerde woning (passieve of lage energie) bestemd is, voorzien van een rechtstreekse luchtaansluiting die elke wederzijdse inwerking tussen de voor verbranding voorziene lucht en de lucht van het huis voorkomt ?

Andere

 

Wij raden je aan te kiezen voor verwarmingsketels of kachels die automatisch met houtsnippers of pellets gevuld worden.  Alles is geautomatiseerd : de voeding, de verbranding en het verwijderen van de as.  Je kan zonder zorgen het huis verlaten.

Dat klopt voor traditionele haarden.  Maar gesloten haarden, inzethaarden, kachels en verwarmingsketels zijn even efficiënt als verwarming op stookolie of gas.  Anderzijds verlies je bij haarden en inzethaarden geen energie door het verwarmen van je kelder of je garage, vermits je verwarmingssysteem in je leefruimte geplaatst is.

Ondanks de relatief hoge prijs van houtverwarmingstoestellen, kost houtverwarming minder dan verwarming op fossiele brandstoffen.  De prijs van houtverwarming blijft ook erg stabiel.