Energie uit hout begint aan zijn comeback in de residentiële sector

//Energie uit hout begint aan zijn comeback in de residentiële sector

Energie uit hout begint aan zijn comeback in de residentiële sector

De TWEED cluster heeft zopas een werkgroep voor biomassa opgestart voor residentiële verwarming. Doelstelling : individuele verwarming op hout op hetzelfde prioriteitsniveau brengen als de basisprincipes van de EPB.

Heeft u onlangs de kans gehad om door de technische handleiding van de laatste generatie houtkachels te bladeren ? Inspirerend, niet ! Zowel op het gebied van prestaties, rendement of emissies, is de vergelijking met onze oude houtkachels overduidelijk. Ze zitten niet meer in dezelfde categorie.

Het is duidelijk dat deze apparaten nu perfect deel kunnen uitmaken van een warmteconcept dat de huidige ontwerpers van residentiële woningen (of industriële) die energie-efficiënt zijn, hanteren. Met inbegrip van één van de meest gevoelige aspecten, zoals luchtdichtheid vereist voor passiefbouw.

Dit argument weegt zwaar door gezien het feit dat enkel hout in staat is om fossiele brandstoffen (stookolie, aardgas, propaan/butaan of kolen, die momenteel veruit in de meerderheid zijn !) te vervangen als brandstof. En het kan zelfs economisch rendabel zijn. Een voordeel dat overigens zijn gewicht waard is in CO2 op een moment dat de regio’s wanhopig op zoek zijn naar nieuwe strategieën om aan hun klimaatdoelstellingen voor hernieuwbare energie te voldoen. Wat de klimaatdoelstellingen betreft : wat voor de elektrische kWh geldt, geldt ook voor thermische kWh. Ook al zijn de berekeningsmethoden minder nauwkeurig.

volledige artikel : HERNIEUWS, Nieuws over duurzame energie , Michel HUART, Jean CECH, 08 December 2016.

 

2017-04-25T15:19:03+02:00 14/04/2017|